GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA
ORDINACIJA DR MALETIĆ

Oops!

 
USLUGE
 
IZDVAJAMO

 
 

Miomi - dijagnoza i terapija


Miomi ili fibromiomi ili fibroidi (latinski leiomyoma), predstavljaju dobroćudne tumore glatke muskulature materice, ili po nekim shvatanjima glatke muskulature materičnih krvnih sudova. Razvijaju se unutar zida materice ili oko materice, ponekad i na susednim organima (jajnicima, jajovodima, crevima). Nemaju tendenciju da se maligno izmene, ali ih treba razlikovati od Leiomyosarcoma, koji u početku imaju sličan aspekt i koji su veoma zloćudni tumori. Miomi svojom lokalizacijom ili svojim rastom mogu pričinjavati razne tegobe. Delimo ih prema položaju u odnosu na zid materice na intramuralne koji svojom većom zapreminom zahvataju debljinu materičnog zida, na subserozne koji su površno lokalizovani u odnosu na zid materice, na submukozne koji većim delom zalaze u materičnu šupljinu i na miome okolnih organa. Uzrok njihovog nastanka ni danas nije poznat. Ono što se pouzdano zna to je da njihov rast stimulišu estrogeni hormoni. Ukoliko stvaraju zdravstvene tegobe potrebno ih je lečiti. Njihova veličina može da varira od zrna prosa pa do veličine srednje lubenice, i tada ispunjavaju veći deo trbušne šupljine. Kod mnogih žena tokom života se razviju miomi. U većini slučajeva ti miomi ne rastu do neke veličine koja će pričinjavati smetnje. Kada se to ipak dogodi, tegobe koje nastaju mogu biti veoma različite. Obilna menstrualna krvarenja – menorrhagia, bol, smetnje sa mokrenjem i pražnjenjem creva, pa čak i zapaljenje trbušne maramice – peritonitis, ako se radi o raspadajućem miomu. Često su uzrok hronične malokrvnosti koja u dužem vremenskom periodu utiče na opšte zdravstveno stanje žene.

Myoma 1
Myoma 1

Myoma 2
Myoma 2

Myoma 3
Myoma 3

I danas je osnovna terapija mioma hirurška. Najčešće primenjivan hirurški postupak je totalna ili supracervikalna histerektomija, odnosno uklanjanje materice u celini ili samo tela materice. Histerektomija predstavlja konačno izlečenje ali isto tako i gubitak reproduktivne funkcije žene, a za neke žene i ozbiljnu psihičku traumu koja može biti skopčana sa polnom disfunkcijom. Odstranjivanje samo pojedinačnih mioma a ne cele materice ima za cilj da očuva reproduktivnu funkciju žene i on se primenjuje kod mlađih osoba kao i kod onih gde je postojanje mioma mogući uzrok neplodnosti ili gde predstavlja rizik za normalnu buduću trudnoću.
Hirurški pristup može biti abdominalni, kroz rez na trbušnom zidu, vaginalni, kroz vaginu, laparoskopski ili kombinovan laparoskopski asistiran vaginalni put. Većina submukoznih mioma mogu se odstraniti i histeroskopskim putem, kombinovanim optičko elektrohirurškim instrumentima. Kada je indikovano potpuno odstranjivanje materice zbog mioma, preporuka je danas, da se u svim slučajevima gde postoje preduslovi za vaginalnu operaciju izabere upravo vaginalni pristup (totalna vaginalna histerektomija), jer je najmanje rizičan i najbolje se podnosi, a skopčan je i sa najmanjim brojem komplikacija.


     
 
Specijalistička ordinacija iz ginekologije i akušerstva Prim Dr Maletić
22. Oktobra 6, Zemun
Tel/fax: 011/ 2606 452, Mob: 062/ 967 7271
design by NormaReclamare